bədəfkar

bədəfkar
is.sif. <fars. bəd və ər. əfkar> Sui-qəsdçi, cinayətkar, cani. <Çopurov:> Kəlbalı naməlum bədəfkar tərəfindən qəflətən vurulmuşdur. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • əfkar — ə. «fikir» c. fikirlər, düşüncələr. Əfkari münəvvərə işıqlı fikirlər; əfkari ümumiyyə ictimai fikir, ictimai rəy …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əfkar — is. <ər. «fikr» söz. cəmi> Fikir. <Qətibə:> Bu tədbir azərbaycanlıların bizim əleyhimizə olan hər bir təşəbbüsünə son qoyar. Xalqın əfkarı sakit olar. M. S. O.. Yormuşdu bütün ruhumu, əfkarımı aləm; Bir dağ ətəyində düşünürdüm təkü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədəfkar — f. və ə. pis fikirli, pis niyyətli, pis məqsədli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həməfkar — f. və ə. fikirləri bir olan, bir fikirli, həmfikir …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müğmidül’əfkar — ə. «fikirlərin qayçısı» fikirləri ayıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • diləfkar — sif. və is. <fars.> klas. Könlü yaralı; dərdli, fikirli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mürəvvic — ə. rəvac verən, yayan, gözlədən. Mürəvviciəfkar fikirləri yayan (qəzet, məcmuə və s. haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nakam — f. kama çatmamış, arzusu ürəyində qalmış. Nakamidiləfkar ürəyi sınıq, kama çatmamış adam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təbadül — ə. dəyişmə, əvəz etmə, dəyiş düyüş. Təbadüliəfkar fikir mübadiləsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dilfikar — <fars.> klas. bax diləfkar. Görəsənmi, yarəb, hansı dilfikar; Bu şəmirüxsarın pərvanəsidir? Ə. Nəb.. Heç yada salmazsan mən dilfikarı; Səni nə bimürvət yaradıb tarı? Aşıq Məhəmməd …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”